UAH
Диагностический автоматизированный комплекс
Premium Business
Отзывов: 0
НПП Метекол, ООО
Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+"
  • Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+"
  • Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+"

Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+"

В наличии
Цена:
245000 UAH
Бренд:Metecol
Страна производитель:Украина
Доставка:
Описание

Медико-технічні ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ «КАРДІО+»

Діагностичний автоматизований комплекс "КАРДІО+" складається з 5-ти приладів, що можуть комплектуватись у будьякій зручній конфігурації а саме:
- 12-ти канального Електрокардіографа;
- Велоергометра;
- Реографа;
- Спірографа;
- Фонокардіографа.

12-канальний Електрокардіограф.
Прилад забезпечує:
- зберігання в пам'яті комп'ютера інформації про пацієнта;
- управління роботою в діалоговому режимі;
- автоматичний аналіз ритму записаного ЕКГ - відведення на протязі 40 сек.
- розпізнавання і вимір амплітудно-часових параметрів і розрахунок вторинних ЕКГ - показників;
- формування лікарських і синдромальних висновків за допомогою вбудованої експертної системи;
- база даних: зберігання ЕКГ - кривої, таблиця первинних ЕКГ показників, пошук необхідної інформації;
- побудова вектор-кардіограми;
- спостереження за ЕКГ на екрані комп'ютера необмежений час;
- дослідження варіабельності серцевого ритму.

Реограф.
Прилад забезпечує:
- перегляд на екрані монітору в реальному часі 5-ти сигналів:
- 2 канали реографічних сигналів;
- 2 канали диференційних реограм;
- 1 канал ЕКГ (2-е відведення );
- база даних: зберігання результатів проведених досліджень, пошук необхідної інформації;
- автоматичне визначення гемодінамічних показників грудної реографії по методиках Тищенко і Кубічека;
- повну методику реовазографії;
- розрахунок показників реограм печінки, легенів, аорти, головного мозку (реоенцефалографії);
- формування лікарських і синдромальних висновків за допомогою вбудованої експертної системи;
- виведення друкованих графіків, розрахункових показників, синдромальних висновків у формах, зручних для лікаря.

Фонокардіограф.

Прилад забезпечує:
- перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп'ютера до шести каналів фоносигналу;
- параметри фонокардіографічних фільтрів обираються програмно за бажанням корис-тувача по Маассу й Веберу або по Маннхеймеру;
- перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп'ютера II-го відведення ЕКГ- сигналу;
- перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп'ютера одного з трьох каналів за вибором: СГ, ФГ, АКГ;
- автоматичний розрахунок інтервалу Q-I тон, відношення амплітуд I-го тону до II-го тону на чотирьох каналах (А, Н,С1,С2), систолічного тиску в легеневій артерії за методом Бурстіна, частоту серцевих скорочень, роздвоєння I и II тонів;

Спірограф
дослідження спокійного дих., життєвої ємності легенів, форсованого видиху, максимальної вентиляції легенів та фармакотесту.
Прилад забезпечує:
- зберігання відомостей про пацієнта;
- управління роботою в діалоговому режимі;
- база даних: зберігання результатів проведених досліджень, пошук необхідної інформації;
- друк результатів проведених досліджень;
- стерилізацію приймача повітряного потоку любими доступними методами.

 

Диагностический автоматизированный комплекс 'Кардио+' компьютеризированный (ЭКГ, РЕО, СПИРО, ВЕЛО, ФОНО) шт. 98280
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией 12-канальный Электрокардиограф (ЭКГ) шт. 41340
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией Реограф (РЕО) шт. 42380
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией Спирограф (ФВД) шт. 39000
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией Фонокардиограф (ФОНО) шт. 33800
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО шт. 53350
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФОНО шт. 49200
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФВД шт. 53800
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией РЕО+ФОНО шт. 50760
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией РЕО+ФВД шт. 52190
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ФОНО+ФВД шт. 48680
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ФОНО шт. 58240
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ФВД шт. 67600
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФОНО+ФВД шт. 63700
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией РЕО+ФОНО+ФВД шт. 62400
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ФОНО+ФВД шт. 79820
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ велоергометр шт. 78000
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ велоергометр шт. 87100
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФОНО+ велоергометр
шт. 81900
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФЗД+ велоергометр шт. 83200
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ФОНО+ велоергометр шт. 84240
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+РЕО+ФВД+ велоергометр шт. 92300
Комплекс 'Кардио+' с комплектацией ЭКГ+ФОНО+ФВД+ велоергометр шт. 89700
Комплекс 'Кардио+' (мобильный вариант) + велоергометр шт. 99320

 

ДАК "Кардио+" поставляется вместе с персональным компьютером и лазерным принтером!

Характеристики:
Бренд:Metecol
Страна производитель:Украина

Дополнительные характеристики:

ДІАГНОСТИЧНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС "КАРДІО+" складається з 5-ти приладів, а саме: - 12-ти канального Електрокардіографа; - Велоергометра; - Реографа; - Спірографа (дослідження функції зовнішнього дихання); - Фонокардіографа, з можливістю зняття сфігмо-, флебо-, апекс- кардіографічних сигналів. 12-КАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ призначений для зняття, відобра-ження та аналізу електрокардіографічної інформації з автоматичним виданням висновку. Прилад забезпечує: - зберігання в пам’яті комп’ютера інформації про пацієнта; - управління роботою в діалоговому режимі; - автоматичний аналіз ритму записаного ЕКГ - відведення на протязі 40 сек. - розпізнавання і вимір амплітудно-часових параметрів і розрахунок вторинних ЕКГ - показників; - - формування лікарських і синдромальних висновків за допомогою вбудованої експертної системи; - база даних: зберігання ЕКГ - кривої, таблиця первинних ЕКГ показників, пошук необхідної інформації; - одержання любої кількості копій ЕКГ – кривої, параметрів сигналу і результатів аналізу сигналу; - побудова вектор-кардіограми; - спостереження за ЕКГ на екрані комп’ютера необмежений час; - дослідження варіабельності серцевого ритму. РЕОГРАФ призначений для реєстрації водночас по двом каналам зміни модуля міжелектродного імпедансу органів и судин, пов’язаних з кровонаповненням, и першою похідною зміни модуля імпедансу, зміни модуля міжелектродного імпедансу, одного відведення ЕКГ, а також обробки проведених вимірів. Прилад забезпечує: - перегляд на екрані монітору в реальному часі 5-ти сигналів: - 2 канали реографічних сигналів; - 2 канали диференційних реограм; - 1 канал ЕКГ (2-е відведення ); - база даних: зберігання результатів проведених досліджень, пошук необхідної інформації; - автоматичне визначення гемодінамічних показників на підставі грудної реографії по 2-х методиках (Тищенко и Кубічеку); - повну методику реовазографії; - розрахунок показників реограм печінки, легенів, аорти, головного мозку (реоенцефалографії); - автоматичний вимір і обчислення основних показників реографічної кривої; - формування лікарських і синдромальних висновків за допомогою вбудованої експертної системи; - виведення друкованих документів (графіків, розрахункових показників, синдромальних висновків у формах, зручних для лікаря-спеціаліста). ФОНОКАРДІОГРАФ призначений для зняття і обробки сигналів від фоно- і сфігмодатчиків, сигналу ЕКГ з послідуючим відображенням на екрані монітору фонокардіограми (ФКГ), електрокардіограми (II-відведення), і однієї з трьох флебограми (ФГ), сфігмограми (СГ) або апекскардіограми (АКГ) в реальному масштабі часу, с послідуючою їх цифровою обробкою, виміром часових інтервалів і обчисленням амплітудних співвідношень. Прилад забезпечує: - перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп’ютера до шести каналів фоносигналу; - параметри фонокардіографічних фільтрів обираються програмно за бажанням корис-тувача по Маассу й Веберу або по Маннхеймеру; - перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп’ютера II-го відведення ЕКГ- сигналу; - перетворення і автоматизовану реєстрацію на екрані комп’ютера одного з трьох каналів за вибором: СГ, ФГ, АКГ; - автоматичний розрахунок інтервалу Q-I тон, відношення амплітуд I-го тону до II-го тону на чотирьох каналах (А, Н,С1,С2), систолічного тиску в легеневій артерії за методом Бурстіна, частоту серцевих скорочень, роздвоєння I и II тонів; - реєстрацію даних на папері за допомогою принтера. СПІРОГРАФ призначений для дослідження спокійного дихання, життєвої ємності легенів, форсованого видиху, максимальної вентиляції легенів та проведення фармакотесту. Прилад забезпечує: - зберігання відомостей про пацієнта; - управління роботою в діалоговому режимі; - база даних: зберігання результатів проведених досліджень, пошук необхідної інформації; - одержання любої кількості копій результатів проведених досліджень; - стерилізацію приймача повітряного потоку любими доступними методами
Информация актуальна: 23.01.2019
Способы доставки

Подробнее

Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+" от компании НПП Метекол, ООО, Нежине (Украина). Купить Диагностический автоматизированный комплекс "КАРДИО+" со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!
LiveInternet